• +6980397777
  • tessthchess@gmail.com

6o ΑΤΟΜΙΚΟ ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΣΚΑΚΙΟΥ Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ 2017

6o ΑΤΟΜΙΚΟ ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΣΚΑΚΙΟΥ Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ 2017

Προς τιμήν του Στέργιου Κίτσου

ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ                                                                  Aρ. Πρωτ : 5/ 18-03-2017
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ

1. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ :
Η Σκακιστική Κίνηση Τρικάλων με την έγκριση της Ελληνικής Σκακιστικής Ομοσπονδίας και βάσει της επιστολής Υ.ΠΑΙ.Θ. αριθ.πρωτ. 132785/Α/Γ4, 19-9-2013) για την εισαγωγή του σκακιού στα σχολεία, διοργανώνει το « 6ο Ατομικό Μαθητικό Πρωτάθλημα Ν. Τρικάλων 2017» για μαθητές Νηπιαγωγείων, Δημοτικών Σχολείων, Γυμνασίων και Λυκείων του Νομού Τρικάλων, για το έτος 2017.
Οι φετινοί αγώνες θα είναι αφιερωμένοι στη μνήμη του Στέργιου Κίτσου που υπήρξε ιδρυτικό μέλος της Σκακιστικής Κίνησης Τρικάλων και διετέλεσε μέλος όλων των Δ.Σ του συλλόγου μας.
2. ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΓΩΝΩΝ :
α .Σκακιστική  Κίνηση Τρικάλων, Καποδιστρίου 13,όπισθεν Αθλητικού Μουσείου Τρικάλων, Τ.Κ.42132 Τρίκαλα
3. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΩΝΩΝ :
Διευθυντής Αγώνων: κ.. Πασχάλης Νίκος , Ειδ. Γραμματέας της ΣΚΑ.ΚΙ. Τρικάλων
Οργανωτική επιτροπή : κ. Λαζαρίκος Χρ. . κα Βουτσελά Φωτ.,  και κα. Τσιούτσια Ουρ.
4. ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ :
Επικεφαλής διαιτητής και υπεύθυνος κληρώσεων ο κ. Τοζάρος Χρήστος, Developmental Instructor-Fide Arbiter.
Διαιτητές: Βαλογιάννης Α., Τυρογιάννης Ευαγ., Κρομμύδας Βασ., Τσιάρας Φωτ., Κουτσοχρήστος Χ., Πασχάλης Ν.., Μαντζανάς Κ., Μαρκαντώνης Β. Τσιάρας Πασχ.και Τσεκούρας Β.
5. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ :
Το Πρωτάθλημα θα διεξαχθεί την Κυριακή 02/04/2017 στις 11.00 π.μ.  στο 4ο Γενικό Λύκειο «Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης», που βρίσκεται στην οδό Ζηνοδότου 4, στα Τρίκαλα, τηλ. 2431022403.
6. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ :
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν μαθητές και μαθήτριες Νηπιαγωγείων, Δημοτικών Σχολείων, Γυμνασίων και Λυκείων, Δημοσίων και Ιδιωτικών του νομού Τρικάλων.
7. ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΩΝΩΝ – ΑΡΧΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ :
Οι αγώνες θα διεξαχθούν με Ελβετικό σύστημα 5 ή 6 γύρων στις 11 παρακάτω κατηγορίες . Η βαθμολογία των μαθητών και η τελική τους κατάταξή τους θα γίνει κατά τάξη. Η αρχική κατάταξη των μαθητών θα γίνει με αλφαβητική σειρά.
1. Μαθητές-Μαθήτριες Νηπιαγωγείων
2. Μαθητές-Μαθήτριες Α’ Τάξης Δημοτικών Σχολείων
3. Μαθητές-Μαθήτριες Β’ Τάξης Δημοτικών Σχολείων
4. Μαθητές-Μαθήτριες Γ’ Τάξης Δημοτικών Σχολείων
5. Μαθητές-Μαθήτριες Δ’ Τάξης Δημοτικών Σχολείων
6. Μαθητές-Μαθήτριες Ε’ Τάξης Δημοτικών Σχολείων
7. Μαθητές-Μαθήτριες ΣΤ’ Τάξης Δημοτικών Σχολείων
8. Μαθητές-Μαθήτριες Α’ Γυμνασίου
9. Μαθητές-Μαθήτριες Β’ Γυμνασίου
10. Μαθητές-Μαθήτριες Γ’ Γυμνασίου
11. Μαθητές-Μαθήτριες Λυκείων
Με απόφαση του Διευθυντή των Αγώνων και του Επικεφαλής Διαιτητή μπορεί να αλλάξει ανάλογα με τον τελικό αριθμό των συμμετοχών το σύστημα των αγώνων , είτε να ενοποιηθούν κάποιες κατηγορίες, είτε να προστεθούν γύροι, ώστε να υπάρχει αξιόπιστη κατάταξη.
8. ΧΡΟΝΟΣ ΣΚΕΨΗΣ :
Ο χρόνος σκέψης για κάθε μαθητή θα είναι 10  λεπτά με προσαύξηση 5 δευτερόλεπτα για κάθε κίνηση , για κάθε παίκτη, για την ολοκλήρωση της παρτίδας. Ο μαθητής που ξεπερνάει το χρόνο σκέψης θα χάσει την παρτίδα.
9. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ :
Οι αγώνες θα διεξαχθούν σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:
Κυριακή 2 Απριλίου 2017 Εγγραφές 9:30 –  10:30
Κυριακή 2 Απριλίου 2017 Τελετή Έναρξης 10:30 – 11:00
Κυριακή 2 Απριλίου 2017 1ος – 5ος Γύρος 11:00 – 15:00
Κυριακή 2 Απριλίου 2017 Τελετή Λήξης – Βραβεύσεις & Aπονομές παιδιών 15:00 – 15:30
Η οριστική επιβεβαίωση των συμμετοχών θα πραγματοποιηθεί με φυσική παρουσία των συμμετεχόντων την Κυριακή 2 Απριλίου 2017 και μέχρι το αργότερο στις 10:30.
Μαθητής ή μαθήτρια που θα προσέλθει αργότερα από την παραπάνω ώρα, θα μπορεί να λάβει μέρος από τον 2ο γύρο και μετά.
Η Διεύθυνση Αγώνων διατηρεί το δικαίωμα μεταβολής του προγράμματος αγώνων.
10. ΑΡΣΗ ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ :
Θα ισχύσουν κατά σειρά τα ακόλουθα κριτήρια άρσης ισοβαθμίας:
Για ελβετικό σύστημα
(α). Αποτέλεσμα του τουρνουά των ισοβάθμων (εάν έχουν παίξει όλοι μεταξύ τους).
(β). Το κριτήριο Μπούχολτζ (βαθμοί αντιπάλων)
(γ)   Το κριτήριο Μπούχολτζ (cut-1) ,χωρίς τη βαθμολογία του τελευταίου αντιπάλου.
(δ). Το κριτήριο Σόννεμπορν-Μπέργκερ (βαθμοί αντιπάλων ανάλογα με το αποτέλεσμα).
(ε). Ο αριθμός νικών (Προηγείται ο σκακιστής-τρια με τις περισσότερες νίκες)
11. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΑΓΩΝΩΝ :
Οι αγώνες γίνονται σύμφωνα με την Αθλητική Νομοθεσία, τους κανόνες της F.I.D.E. και ειδικότερα τους κανονισμούς για το ΓΡΗΓΟΡΟ ΣΚΑΚΙ (RAPID – PLAY), τους σχετικούς κανονισμούς της Ε.Σ.Ο. και την προκήρυξη των αγώνων μαζί με τα παραρτήματά της. Μόνη διαφορά σε σχέση με τους FIDE RULES θα είναι ότι η παρτίδα θα χάνεται με τη 2η αντικανονική κίνηση. Υπεύθυνος για την ερμηνεία της προκήρυξης και την παροχή διευκρινίσεων για τεχνικά θέματα είναι ο Επικεφαλής Διαιτητής, οι αποφάσεις του οποίου είναι οριστικές, άμεσα εκτελεστές και θεωρούνται παραρτήματα της προκήρυξης. Υπεύθυνη για οργανωτικά και διοικητικά θέματα είναι η Διεύθυνση των Αγώνων.
13. ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ :
Ο-Η  πρώτος-η/ κάθε κατηγορίας , θα ανακηρυχθεί πρωταθλητής –ρια του Ν. Τρικάλων και  θα του απονεμηθεί κύπελλο. Σε κάθε κατηγορία ξεχωριστά, μετάλλιο θα πάρει το 1ο, 2ο και 3ο αγόρι, επίσης, το 1ο, 2ο και 3ο κορίτσι.
14. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ :
Α) Συγκεντρωτική ονομαστική κατάσταση δια του διευθυντή (ή Καθηγητή Φυσικής Αγωγής) του κάθε σχολείου, όπου θα αναγράφεται το ονοματεπώνυμο και η τάξη του κάθε μαθητή και η οποία αποστέλλεται ηλεκτρονικά στο xrimatoz@otenet.gr.
Β) Ατομικά τηλεφωνικά ή με email όπου θα αναγράφεται το σχολείο, το ονοματεπώνυμο του μαθητή  και η τάξη,
Όλες οι δηλώσεις συμμετοχής θα γίνουν δεκτές μέχρι την Παρασκευή 31/3 στις 8μ.μ.
Η επιβεβαίωση των συμμετοχών θα γίνει με φυσική παρουσία στο χώρο των αγώνων ,το αργότερο μέχρι την10.30 π. μ. την ημέρα των αγώνων.
15. ΓΕΝΙΚΑ :
15.1 Την ευθύνη για την ασφάλεια των μαθητών φέρουν οι γονείς – κηδεμόνες των.
15.2 Στην αίθουσα αγώνων επιτρέπεται η παραμονή μόνο των αγωνιζομένων μαθητών/τριών και του προσωπικού της διοργάνωσης. Μαθητής που τελειώνει την παρτίδα του, θεωρείται θεατής και θα πρέπει να εγκαταλείψει την αίθουσα αγώνων. Ο Διευθυντής αγώνων θα έχει και το καθήκον ενημέρωσης των γονέων και συνοδών για οποιοδήποτε θέμα της διοργάνωσης. Για την ενημέρωση του Πίνακα Ανακοινώσεων αποκλειστική ευθύνη έχουν ο Διευθυντής αγώνων μαζί με τον Επικεφαλής Διαιτητή.
15.3 Η είσοδος στο Γραφείο Κληρώσεων θα επιτρέπεται μόνο για το προσωπικό της διοργάνωσης.
15.4 Αν ένας παίκτης δεν προσέλθει σε ένα γύρο, χωρίς να ειδοποιήσει τον υπεύθυνο διαιτητή, θα θεωρηθεί ότι αποχώρισε από το πρωτάθλημα και δεν θα κληρωθεί για τους εναπομείναντες γύρους.
15.5 Για κάθε ζήτημα που δεν προβλέπεται από αυτή την Προκήρυξη ή από τους κανονισμούς της FIDE και της ΕΣΟ, αρμόδιος είναι ο επικεφαλής διαιτητής.
15.6 Πληροφορίες γενικών θεμάτων: κ. Χρήστος Τοζάρος, τηλ: 6980397777, email : xrimatoz@otenet.gr
Για το Σύλλογο  ΣΚΑ.ΚΙ. Τρικάλων
Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ TOY ΔΣ                         Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΖΑΡΟΣ                     ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ
agmichali
agmichali

Διαχειριστής ιστοσελίδας Τ.Ε.Σ.Σ.Θ.

Leave a Comment